MAR I BADIA

Mar i Badia

Al Delta, el litoral està format per dos ambients marins diferenciats: d’una banda, el Mediterrani es projecta en un mar obert, i de l’altra, dues penínsules de sorra van tancant el mar, formant dues badies, la del Fangar i la dels Alfacs que s’han format per l’aïllament parcial d’un cos  d’aigua marina per una fletxa litoral.

Consten d’una ampla plataforma soma, d’uns 0-1,5 m de profunditat, que voreja tot el marge extern de la badia. Aquesta plataforma enllaça cap al centre de la badia amb un talús de considerable pendent, el qual assoleix progressivament el fons més profund de la cubeta (aproximadament uns 4 m a la badia del Fangar i uns 6 m a la dels Alfacs).

En l’aspecte oceanogràfic, les badies són cossos d’aigua costanera parcialment tancats, però amb connexions lliures amb el mar. L’aigua d’aquest medi té un origen principalment marí, encara que sempre es troba diluïda per les entrades d’aigua dolça d’origen continental. En condicions normals d’escàs hidrodinamisme, es produeix una estratificació ben marcada de tipus halí i tèrmic. L’aigua marina, d’una salinitat del 37-38‰, es localitza a la part més profunda de la cubeta. Per sobre d’aquesta capa, tendeix a surar una massa d’aigua salabrosa de densitat més baixa.

L’entrada més important d’aigua marina es realitza a través de les goles, si bé els forts temporals de llevant poden provocar unes notables entrades en sobrepassar les fletxes litorals. Les aportacions d’aigua dolça tenen un origen més variable: precipitacions, descàrrega d’aqüífers, etc. Així i tot, el volum més important prové del sobreeiximent de l’aigua del drenatge dels arrossars a través d’alguns desaigües localitzats a les vores de les badies.

Les aigües de la costa, exposades a una gran renovació, són riques en nutrients, que alimenten la gran concentració d’algues planctòniques que constitueixen la base de la cadena tròfica marina, formada per una gran varietat de grups zoològics.

A l’interior de les badies les aigües són més tranquilles i estancades. La profunditat varia i el fons està cobert d’extenses praderies d’alguer. Aquestes condicions favorables són aprofitades tant pels ocells marins que hi troben aliment com per l’home, que, a banda d’explotar els recursos directament, instal·la plataformes de cultius marins, principalment musclos.

Font: Parc natural del delta de l’Ebre

Back To Top