ECOSISTEMES

Ecosistemes

El delta de l’Ebre presenta unes característiques fisicoquímiques diferents i canviants, resultants de la confluència de dos medis tan oposats com el marí i el continental, la qual cosa ha determinat que aquest espai, relativament reduït, reuneixi una diversitat d’ambients que fan d’aquest aiguamoll una zona d’interès internacional.

Riu, mar, badies, platges, dunes, salobrars, bosc de ribera, llacunes costaneres i ullals formen el paisatge natural del Delta i acullen una gran diversitat d’organismes adaptats als diferents ambients que genera la gran riquesa d’espècies que qualifica el Delta. Però s’ha d’especificar que amb la forta humanització i la transformació de la major part de la plana deltaica en terrenys de conreus s’han afegit nous ambients que han esdevingut ecosistemes de gran importància per a la diversitat de la flora i fauna: l’arrossar i l’horta.

Premis-Turisme-Responsable-Cat copia

Back To Top